Perspektywiczne branże

ICT

Branża ICT w Niemczech jest tym sektorem niemieckiego przemysłu, który od lat uzyskuje najwyższą wartość dodaną, jeszcze przed takimi sektorami jak inżynieria maszynowa czy przemysł samochodowy, które tradycyjnie znajdują się w czołówce niemieckiego przemysłu. Na podstawie aktualnie dostępnych danych Federalnego Urzędu Statystycznego (Statistisches Bundesamt) sektor ICT z wartością na poziomie 85 mld EUR miał 4,7 % udział w całości wartości dodanej niemieckiej gospodarki.

Branża ICT należy do najbardziej innowacyjnych sektorów w Niemczech – 7,4 % przychodu inwestuje się w innowacyjne projekty, a blisko 80 % przedsiębiorstw prowadzi prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami. Sektor ze względu na bardzo szeroki zakres możliwości stosowania technologii telekomunikacyjnych i informatycznych posiada również istotny wpływ na innowacje innych branży i w ten sposób posiada również znaczny udział we wzroście wydajności całej gospodarki kraju.

W latach 1995 – 2010 inwestycje sektora ICT były odpowiedzialne za 23 % wzrost wydajności pracy całej niemieckiej gospodarki. Przychód uzyskany w ramach transakcji internetowych, takich jak handel elektroniczny, usługi transmisji danych czy gry online, osiągnął w roku 2012 poziom blisko 79 mld EUR. Wartość ta stanowi 3 % udział w całości PKB Niemiec w 2012 roku. Udział E-gospodarki w PKB odnotowywał w okresie 2010 do 2012 stały wzrost a w roku 2012 największy wkład w tym zakresie miały mobilne usługi transmisji danych oraz usługi typu cloud computing.

Przychód uzyskany przez mobilne usługi transmisji danych ze średnim rocznym wzrostem na poziomie 15 % w przeciągu ostatnich 10 lat w 2012 roku osiągnął wartość 9 mld EUR. Aplikacje internetowe oraz usługi IT, w tym chmury obliczeniowe, osiągnęły w 2012 roku obrót rzędu 24 mld EUR i miały w ten sposób najwyższy udział w całości przychodu sektora internetowego.

Motoryzacja

Niemiecki przemysł samochodowy w 2013 roku odnotował w stosunku do roku 2012 wzrost przychodu na poziomie 1 % i osiągnął wartość sięgającą 361,6 mld EUR. Przychód w 2013 roku był tym samym wartością rekordową – najwyższą w historii tej branży w Niemczech. Przychód zagraniczny niemieckiego przemysłu samochodowego miał szczególny wpływ na pozytywną dynamikę – przychód zagraniczny wzrósł w 2013 roku o 3 % i osiągnął 234,6 mld EUR, co stanowi blisko 2/3 całego przychodu niemieckiej branży. Łączna wartość sprzedaży przemysłu samochodowego w samych Niemczech osiągnęła w 2013 roku 126,9 mld EUR, czyli blisko o 1 % mniej niż w roku 2012. Trend ten wskazuje na globalizację rynku a zarazem na znaczącą konkurencyjność niemieckiego przemysłu samochodowego.

Biotechnologia

Rok 2013 nie był szczególnie udany dla branży biotechnologicznej w Niemczech – sytuacja w zakresie uzyskiwania nowych źródeł finansowania poprzez giełdę wprawdzie się nieco poprawiała, niemniej jednak przychód branży, poziom zatrudnienia oraz inwestycje B&R spadły w porównaniu z rokiem 2012. Liczba pracowników w dedykowanych przedsiębiorstwach biotechnologicznych (wg definicji OECD) spadła w 2013 roku do 16.950 osób, co stanowi spadek o 2,8 %. Zwiększyła się jednak liczba przedsiębiorstw działających w sektorze o 0,9 % do w sumie 570 podmiotów.

Zakres działalności przedsiębiorstw biotechnologicznych w Niemczech od lat nie zmienia się i odpowiada w zasadzie trendom na innych rynkach. Niemiecka biotechnologia koncentruje się gównie nad badaniami i rozwojem nowych lekarstw, szczepionek oraz innowacyjnych metod diagnostycznych – 275 przedsiębiorstw, czyli blisko połowa (48,2 %) zajmuje się czerwoną biotechnologią.

Niemniej jednak w zakresie samej czerwonej biotechnologii na przełomie lat dochodziło i dochodzi do zmian w zakresie głównej działalności. Aktualnie spada liczba przedsiębiorstw zajmujących się głównie rozwojem leków, które w swoim  pipeline posiadają jedną lub więcej substancji aktywnych biologicznie w jednej z trzech faz badań klinicznych. W 2013 roku takich firm było 48, rok wcześniej było to jeszcze 55 przedsiębiorstw. Wzrosła natomiast liczba przedsiębiorstw zajmujących się rozwojem innowacyjnych metod diagnostycznych – do 77, o cztery więcej niż w roku 2012.

Pozostałe przedsiębiorstwa czerwonej biotechnologii zajmuje się oferowaniem usług z zakresu platform technologicznych lub ich produkty nie są jeszcze na tyle zaawansowane aby można było rozpocząć I fazę badań klinicznych. Liczba tych firm wzrosła w 2013 roku o 5 nowych przedsiębiorstw do 145.

Logistyka

W 2014 roku odnotowano ponownie wzrost w niemieckim sektorze logistycznym, który zawdzięcza się między innymi nie słabnącemu zapotrzebowaniu na powierzchnię magazynową i dystrybucyjną, w szczególności z możliwościami cross-docking. Czynsze nieruchomości logistycznych pozostały w porównaniu do innych krajów europejskich relatywnie niskie, co również nie było bez znaczenia.
Federalne Stowarzyszenie Logistyka (Bundesvereinigung Logistik) prognozuje na 2014 rok przychód rzędu od 232 do 236 mld EUR. Przychód sektora logistycznego w Niemczech w 2012 roku wyniósł 228 mld EUR, a w 2013 230 mld EUR. Logistyka jest pod względem przychodu trzecim największym sektorem gospodarki Niemiec, mniej więcej połowę przychodu branży generują oddziały logistyczne przemysłu i handlu a drugą połowę usługodawcy logistyczni.

Rynek budowlany

Prognozy na 2014 rok zakładają w branży budowlanej wzrost o ok. 3,5 % do 98,6 mld EUR, który koniunkturę zawdzięcza głównie budownictwu mieszkaniowemu ze wzrostem na poziomie 5,1 % w skali roku. Wzrost w zakresie budownictwa publicznego powinien wynieść ok. 3,5 %, a wzrost przychodu w budownictwie gospodarczym ocenia się na poziomie 2,5 %.
Wzrost na rynku budowlanym w Niemczech w 2014 roku powinien zarówno w starych jak i nowych krajach związkowych osiągnąć ten sam poziom – 3,5 %. Oczekuje się również dalszej stabilizacji w zakresie zatrudnienia do poziomu 760.000 osób przy wzroście o ok. 1 %, uwzględniono jednak przy tym również trudności ze znalezieniem fachowców z sektora.

Dynamika budownictwa mieszkaniowego w pierwszych miesiącach roku pozwala prognozować dobre wyniki sektora, w szczególności ze względu na budowę domów wielorodzinnych. W 2012 roku wybudowano w Niemczech 177 tys. mieszkań w 2013 było ich ok. 200 tys. – na 2014 szacuje się, że zostanie wybudowanych blisko 225 tys. nowych mieszkań.

Chemia i farmacja

Przemysł chemiczny w Niemczech koncentruje się głównie na produkcji półproduktów do wytwarzania końcowych wyrobów – jedynie 15 % produktów sektora może zostać nabyta przez konsumenta, np. farby, detergenty czy produkty kosmetyczne. Reszta produkcji jest wykorzystywane przez inne branże przemysłowe, w Niemczech przede wszystkim przez inżynierię maszynową, budownictwo, przemysł samochodowy, odzieżowy oraz opakowaniowy.

Przemysł chemiczny należy do jednej z trzej najbardziej innowacyjnych branży przemysłu przetwórczego w Niemczech o najwyższych nakładach na badania i rozwój – średnio roczne inwestycje na ten cel sięgają 9 mld EUR.

Przemysł chemiczno-farmaceutyczny w Niemczech w pierwszej połowie 2014 roku odnotował wzrost na poziomie 3 % w porównaniu do roku 2013. Średnie ceny produktów chemicznych były raczej stabilne – odnotowano jedynie niewielki spadek na poziomie 2 % w stosunku do minionego roku.

Sektor uzyskał w pierwszym półroczu przychód rzędu blisko 98 mld EUR, co odpowiada wzrostowi ma poziomie 2 %.

Kosmetyka

Niemcy to największy w UE rynek kosmetyków i chemii gospodarczej (17 mld EUR), z wysokim udziałem produkcji własnej (11 mld EUR – 8 % całości produkcji przemysłu chemicznego w Niemczech) oraz dodatnim dla branży saldem wymiany  z zagranicą (+4,5 mld EUR). Różnica w bilansie pomiędzy produkcją własną a saldem w wymianie wynika ze stosowania w statystykach potencjału rynku  cen detalicznych, a dla produkcji cen sprzedaży hurtowej.

Na liście Brand Finance 50 największych światowych marek kosmetycznych w 2013 r. znajdują się wprawdzie tylko 3 marki niemieckie (Nivea, Schwarzkopf  i  Eucerin), ale z wartością   5,8 mld USD daje to marce Nivea 4. miejsce ww. rankingu marek na świecie. Niemieckie koncerny kosmetyczne takie jak Beiersdorf AG czy chemii gospodarczej jak Henkel AG mają swoje zakłady produkcyjne na całym świecie, także w Polsce, skąd cześć produkcji jest eksportowana do innych krajów, w tym  do Niemiec.  W Niemczech z kolei zakłady produkcyjne mają także i inne światowe koncerny zarówno z UE jak i USA.

Wydatki niemieckich firm ww. branży na B+R wynoszą rocznie  od 2,5 do5% obrotu, a na reklamę 1,7 mld EUR (w samym w 2012 r., czyli 8,5% wszystkich wydatków na reklamę w Niemczech). W przeliczeniu na 1 mieszkańca wydatki w Niemczech na kosmetyki wynoszą ok. 160 EUR i na chemię gospodarczą ok. 55 EUR rocznie. Plasuje to niemiecki rynek pod tym wzgledem raczej  pod koniec pierwszej dziesiątki krajów UE, ale jednocześnie świadczy o nadal dużym potencjale rynkowym. Szczególnie szybko rosnącym segmentem rynku jest rynek kosmetyków naturalnych ( ok. 12% całości rynku w 2012 r.).

Przemysł drzewny i meblarski

Niemieckie zakłady zajmujące się przemysłem drzewnym i produkcją mebli zatrudniające 50 i więcej pracowników osiągnęły w 2013 roku przychód rzędu 33,2 mld EUR, co jest spadkiem o 1,7 % w stosunku do roku 2012. Branża zatrudniała w 2013 roku w sumie 151.026 osób w 984 przedsiębiorstwach, przeważnie średniej wielkości.

Wartość eksportu niemieckiego przemysłu drzewnego i meblarskiego spadła w 2013 roku o 2,3 % do sumy 9 mld EUR. Import sektora również spadł, w 2013 roku o 1,3 % do poziomu 9,9 mld EUR. Najważniejszym importerem niemieckich produktów sektora w 2013 roku była Francja, eksport do tego kraju osiągnął wartość 1,3 mld EUR. Szwajcaria była drugim najważniejszym krajem w tym zakresie i importowała produkty na sumę 1 mld EUR a następnie Austria z wartością 921 mln EUR. Ważnym eksporterem produktów dla niemieckiego przemysłu w 2013 roku była Polska – sektor importował polskie produkty o wartości 2,4 mld EUR, co stanowi wzrost na poziomie 1 %.

Źródło: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie /WPHI

Co nas wyróżnia?

Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i dbamy o wysoką jakość świadczonych przez nas usług. Doskonale znamy rynek zarówno niemiecki jak i polski. Chętnie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem wspiarając naszych Klientów w osiąganiu założonych celów. Pomagamy polskim start-upom monetyzować ich pomysły na niemieckim rynku.