Dlaczego Bawaria?

Bawaria jest największym niemieckim krajem związkowym i drugim po NRW pod względem liczby ludności (12,44 mln osób w 2013 r., wobec 12,66 mln w 2012 r.).
Poprzez innowacyjny przemysł i wielostronny sektor usług, Bawaria należy do grupy najbardziej rozwijających się regionów gospodarczych w Europie. Zdrowa mieszanka silnych światowych koncernów i licznych przedsiębiorstw sektora MŚP tworzy relatywnie stabilną i bardziej niż inne regiony odporną na załamania strukturę gospodarczą.
Silnie reprezentowane są branże technologiczne.

Przemysł motoryzacyjny, mechanika i elektrotechnika wytwarzają wspólnie niemal połowę przychodów bawarskiego przemysłu. Szczególnie w dziedzinie najnowszych technologii takich jak technologia informatyczna
i telekomunikacyjna, biotechnologia, technologia energetyczna, technika lotnictwa
i astronautyki, mechatronika oraz technika medyczna, Bawaria jest jedną z wiodących miejsc lokalizacji.

Coraz większego znaczenia nabiera również sektor usługowy. Staje się on bardzo szczególnym napędem wzrostu gospodarczego. Ważne impulsy wysyłają przy tym usługi takie jak elektroniczna obróbka danych, projektowanie, logistyka, konsulting, reklama i marketing.