Entries by Justyna Gaj Skowronek

Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych 2015 r.

Do 9 grudnia 2015r. trwa nabór wniosków do projektów w zakresie umiędzynarodowiania przedsiębiorstw. Celem działania jest wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych. Koncentrowanie się na wspieraniu ekspansji międzynarodowej klastra w powiązaniu z jego działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną.

Go to Brand.PL

Celem działania jest zwiększenie wolumenu eksportu przedsiębiorstw reprezentujących sektory gospodarki o najwyższym potencjale eksportowym opartym głównie o produkty/usługi innowacyjne, w tym Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

Pierwszy raport o polskich start-upach

Raport przygotowany przez fundację Start up Poland zachęca do systematycznego namysłu nad uwarunkowaniami rozwoju tej specyficznej sfery przedsiębiorczości i jej wpływem na gospodarkę. Już pierwszy ogląd polskich startupów daje do myślenia. Fakt, że powstają w największych ośrodkach miejskich, a w ich działalności przeważa orientacja na B2B sugeruje, że impulsem zakładania startupów jest rynek tworzony przez duże firmy. Wyraźna jest […]

Bony na innowacje – wnioski do końca 2015r

Do 30 grudnia 2015 r. można składać wnioski w ramach programu Bon na Innowacje dla MŚP, którego organizatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach Działania 2.3 Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. W […]

Forum Ekspansji Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Ekspansji Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbędzie się 24-25 listopada br. w Toruńskim Parku Technologicznym. W ramach Forum przedsiębiorcy otrzymają dużą dawkę wiedzy i informacji na temat umiędzynarodawiania działalności MŚP. Podczas 24 prelekcji i paneli biznesowych wystąpi ponad 40 ekspertów i specjalistów, którzy podzielą się wiedzą z ponad 300 uczestnikami Forum. Więcej informacji: http://www.globalnybizn.es/

Start-up safari w Lipsku

Jeden z największych eventów start-upwych zawitał do Lipska. Przez 2 dni odbywała się intensywna wymiana wiedzy, doświadczeń. Poszukiwania inwestorów, kooperantów i współpracowników. Następne Safari w Berlinie jeszcze w październiku. Więcej informacji: http://leipzig.startupsafary.com/

Przedsiębiorczość kobiet

Zapraszamy wszystkie panie zainteresowane otworzeniem i prowadzeniem swojej firmy w Niemczech na łamy portalu Sukces Pisany Szminką. Dzielimy się naszą wiedzą i wspieramy przedsiębiorcze kobiety. Więcej: sukcespisanyszminka.pl/10-krokow-do-wlasnego-biznesu-w-niemczech/